Sfântul Serafim de Sarov îi aduce în vis Starețului Samson o rugăciune închinată Maicii Domnului

Minuni - Vindecări - Vedenii

Sfântul Serafim de Sarov îi aduce în vis Starețului Samson o rugăciune închinată Maicii Domnului

    • ceaslov în strană
      Sfântul Serafim de Sarov îi aduce în vis Starețului Samson o rugăciune închinată Maicii Domnului / Foto: Oana Nechifor

      Sfântul Serafim de Sarov îi aduce în vis Starețului Samson o rugăciune închinată Maicii Domnului / Foto: Oana Nechifor

Peste trei ceasuri aveam să fiu arestat. Preamilostiva m-a călăuzit şi a vegheat asupra mea timp de optsprezece ani, în lagărele de concentrare.

Îmi amintesc că dormeam în chilia mea, când l-am văzut pe Sfântul Serafim de Sarov. A venit spre mine îmbrăcat în rasa albă, s-a aplecat deasupra mea şi a citit rar „O, Preamilostivă...”.

I-am simţit lacrimile, cum cădeau pe fruntea mea. Dimineaţă, am sărit din pat şi am scris această rugăciune:

O, Preamilostiva mea Doamnă şi Stăpână,

Preasfântă, Preacurată Fecioară,

Născătoare de Dumnezeu Marie,

Maica Dumnezeului nostru,

Singura şi neclintita mea nădejde!

Nu te scârbi de mine, nu mă izgoni,

Nu mă părăsi,

Ajută-mă, mijloceşte pentru mine,

Ascultă-mă pe mine,

Şi mă vezi pe mine!

O, Stăpână, ajută-mă!

Iartă-mă!

Iartă-mă

Tu, care eşti fără de prihană!

Peste trei ceasuri aveam să fiu arestat. Preamilostiva m-a călăuzit şi a vegheat asupra mea timp de optsprezece ani, în lagărele de concentrare.