Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie – drumul spre sfințenie

Documentar

Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie – drumul spre sfințenie

    • Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie – drumul spre sfințenie
      Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie – drumul spre sfințenie

      Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie – drumul spre sfințenie

Propovăduind cuvântul Domnului în multe țări, alături de Sfântul Ioan și de Sfântul Pavel, dar și singur, Sfântul Eutihie a pătimit mult din pricina celor necredincioși, fiind ucis cu sabia. Din trupul său izvora mir încă de când era viu.

Născut în Sevastopol, Sfântul Eutihie și-a părăsit patria și s-a alăturat Sfântului Ioan, ucenicul cel iubit al lui Hristos, și Sfântului Apostol Pavel, pentru a propovădui dreapta credință. Călătorind și de unul singur, precum apostolii cei mici, Sfântul Eutihie suferea multe prigoane și chinuri, dar îngerul Domnului era cu el și îl îmbărbăta în toate acestea.

Din trupului lui curgea mir de bună mireasmă când era împuns, iar când închinătorii la idoli au vrut să îl arunce în foc, Domnul a trimis ploaie care să stingă flăcările. Până și leul trimis să îl mănânce era blând și vorbea precum un om despre Dumnezeu. În cele din urmă, Sfântul Eutihie a pierit ucis de sabie, fiindu-i tăiat capul.