Spălarea Sfântului și Marelui Mir

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Spălarea Sfântului și Marelui Mir

    • stergerea mirului după botez
      Spălarea Sfântului și Marelui Mir / Foto: Oana Nechifor

      Spălarea Sfântului și Marelui Mir / Foto: Oana Nechifor

Spălarea Sfântului Mir este săvârşită de către preot pentru a păstra nepătate şi nepângărite darurile Botezului şi Mirungerii date noului botezat prin pogorârea Sfântului Duh.

Sfântul şi Marele Mir este untdelemnul amestecat cu vin şi 38 de plante aromate, pregătit după o rânduială specială în fiecare an şi sfinţit de către Patriarhul ţării în Joia Patimilor, la Sfânta Liturghie. Simbolizează varietatea şi bogăţia darurilor Duhului Sfânt pe care le primeşte cel ce participă la Taina Mirungerii.

El se foloseşte după Botez, când cel botezat în numele Sfintei Treimi este uns cu semnul Sfintei Cruci pe întreg corpul de către preot, care invocă pe Sfântul Duh rostind de fiecare dată: „Pecetea darului Sfântului Duh. Amin.”. Ungerea aceasta este semnul darului Sfântului Duh care s-a pogorât în chip văzut asupra Mântuitorului şi asupra Sfinţilor Apostoli, care ni se dă şi nouă, după Botez, în chip nevăzut.

Spălarea Sfântului Mir este săvârşită de către preot pentru a păstra nepătate şi nepângărite darurile Botezului şi Mirungerii date noului botezat prin pogorârea Sfântului Duh. Preotul foloseşte mai întâi faşa pruncului înmuiată cu apă şi stropeşte întâi faţa acestuia rostind: „Îndreptatu-te-ai, luminatut-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin”, apoi cu o bucată de burete special spală toate locurile unde a fost uns cu Sfântul Mir, rostind „Botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, miruitu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai în numele Tatălui şi Fiului, şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”.

Spălarea Mirului nu este acelaşi lucru cu vechea tradiţie în care naşii îmbăiază pruncul pentru a-l scoate din Mir.

Prin Taina Sfântului Mir, Dumnezeu ne trimite darurile Sale pentru a ne ajuta să creştem duhovniceşte, să fim creştini adevăraţi şi lăcaşuri desăvârşite ale Duhului Sfânt.