Sufletul și trupul sunt create în aceeași clipă

Cuvinte duhovnicești

Sufletul și trupul sunt create în aceeași clipă

    • Sufletul și trupul sunt create în aceeași clipă
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Sfântul Ioan Damaschin învață: „A făcut trupul din pământ, iar suflet rațional și gânditor i-a dat prin insuflarea Sa. Aceasta numim chip dumnezeiesc. [...] Trupul și sufletul au fost făcute deodată, iar nu întâi unul și apoi celălalt”.

Înșiși Sfinții Părinți stăruie a arăta că facerea omului nu trebuie înțeleasă „cronologic”; este, mai curând, o descriere „ontologică” în care se istorisește „alcătuirea” omului, iar nu ordinea cronologică în care ea a avut loc. (...) Dar facerea omului însuși ‒ atât a trupului, cât și a sufletului, împreună cu harul în care omul a fost făcut ‒ a fost instantanee. (...) Sfântul Ioan Damaschin învață: „A făcut trupul din pământ, iar suflet rațional și gânditor i-a dat prin insuflarea Sa. Aceasta numim chip dumnezeiesc. [...] Trupul și sufletul au fost făcute deodată, iar nu întâi unul și apoi celălalt”.

Iar Sfântul Grigorie al Nyssei învață și mai amănunțit: „(...) Nu susținem nici părerea că omul a fost plăsmuit de Cuvântul cel dumnezeiesc sub forma unei statui de lut pentru care a fost creat mai târziu sufletul (...); ci, mai curând, întrucât omului îi recunoaștem o singură ființare, formând un tot unitar, chiar dacă e alcătuit din trup și din suflet, ar trebui să spunem că și începutul existenței sale e unul singur, același pentru amândouă părțile, altfel ar trebui să spunem că, dacă trupul a venit înainte și sufletul după aceea, omul e, în același timp, și mai bătrân și mai tânăr decât sine însuși”.

(Ieromonahul Serafim RoseCartea facerii, crearea lumii noi și întâiul om: perspectiva creștin-ortodoxă, traducere din limba engleză de Constantin Făgețan, ediția a II-a, revizuită, Editura Sophia, București, 2011, pp. 107-108)