Toate s-au întâmplat ca să mântuiască Domnul Hristos lumea aceasta

Cuvinte duhovnicești

Toate s-au întâmplat ca să mântuiască Domnul Hristos lumea aceasta

    • Toate s-au întâmplat ca să mântuiască Domnul Hristos lumea aceasta
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

„Așa a iubit Dumnezeu lumea aceasta încât pe Fiul Său Unul Născut L-a dat ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”, citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este și Fiul omului, și este Mântuitorul lumii. Adică toate acestea s-au întâmplat ca să mântuiască Domnul Hristos lumea aceasta. „Așa a iubit Dumnezeu lumea aceasta încât pe Fiul Său Unul Născut L-a dat ca oricine care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”, citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Este un cuvânt de la Sfântul Evanghelist Ioan insuflat de Duhul Sfânt.

Și toate acestea s-au întâmplat pentru mântuirea noastră. Pentru mântuirea noastră S-a întrupat, pentru mântuirea noastră S-a născut din Prea Sfânta Fecioară Maria mai presus de fire, pentru mântuirea noastră S-a răstignit în zilele lui Ponțiu Pilat, pentru mântuirea noastră a murit și a fost înmormântat, pentru mântuirea noastră a înviat din morți a treia zi, pentru mântuirea noastră S-a înălțat la Ceruri, pentru mântuirea noastră a trimis pe Duhul Sfânt peste sfinții apostoli, pentru mântuirea noastră iarăși va să vină să judece vii și morții iar Împărăția Lui nu va avea sfârșit.

(Arhimandritul Teofil PârâianGânduri care duc spre lumină, Editura ASAB, București, 2011, p. 243)