„Trilogia Cuvântului. Predici la Duminicile de peste an” – IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Prezentare de carte

„Trilogia Cuvântului. Predici la Duminicile de peste an” – IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

    • „Trilogia Cuvântului. Predici la Duminicile de peste an” – IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților
      „Trilogia Cuvântului. Predici la Duminicile de peste an” – IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

      „Trilogia Cuvântului. Predici la Duminicile de peste an” – IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Cu bucurie aparte semnalăm faptul că în ziua în care s-au împlinit doi ani de la întronizarea în scaunul de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor a Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, la tânăra şi prestigioasa deja editură Crimca, a apărut cartea Trilogia cuvântului – predici la duminicile de peste an,  lucrare apărută  în contextul Anului omagial 2022, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului, o carte venită în sprijinul slujitorilor Sfintelor Altare în special, dar şi în scopul de a oferi celor dornici posibilitatea de a se întâlni, prin cuvânt, cu Mântuitorul  Iisus Hristos.

Atunci când apare o nouă carte, se naşte pentru cel ce citeşte, un „univers” aparte, pe care cu paşi mărunţi dar siguri îi urmează spre a-i desluşi tainele. Această nouă carte, care ocupă deja un loc aparte în Lista cărţilor publicate de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic (peste 85 de volume), doreşte, ca din punct de vedere doctrinar, să arate faptul că Biserica a „uzitat două metode: oratoria şi cuvântul scris”.

Ceea ce atrage atenţia în mod aparte de la început este titlul cărţii Trilogia cuvântului – predici la duminicile de peste an. 

Etimologic, conceptul de trilogie este folosit pentru a numi o serie compusă din trei lucrări ale aceluiaşi autor care, prin anumite particularităţi, este considerată o unitate. Şi în cazul de faţă o unitate împărţită în trei secţiuni, care corespund celor trei perioade ale anului bisericesc, respectiv perioada Penticostarului, perioada Octoihului şi perioada Triodului.

Aşadar este vorba de o însumare de predici pentru întreg anul bisericesc. Etimologic, în limba greacă, cuvântul Predică înseamnă a proclama. În sens general aceasta este vorbirea care implică instruirea şi diseminarea anumitor cunoştinţe. Predica este dată, este ţinută de cineva care crede în cuvintele sale şi în ideea sa.

Arta de a predica se numeşte Omiletică. Omiletica se aseamănă, într-un anumit fel, cu Retorica de altădată, care a constituit în antichitate o preocupare de mare cinste pentru multe minţi luminate ale vremii. Conţinutul omileticii se deosebeşte  esenţial  de cel al Retoricii.  În timp ce  Retorica  avea drept  ţel câştigarea  proceselor  în tribunale, sau pur şi simplu  susţinerea unor  discursuri frumoase, rostite cel mai adesea în pieţele publice, Omiletica  vizează transmiterea către ascultători  a învăţăturilor  creştine şi înduplecarea  voinţei lor spre fapte bune, în vederea mântuirii.

Ceea ce atrage atenţia de la început, este faptul  că, pentru a veni  în sprijinul cititorilor şi a le crea  un cadru cât mai propice înţelegerii informaţiilor prezentate, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, cu un adevărat tact pedagogic  ataşează fiecărei predici textul pericopei evanghelice care face obiectul analizei, facilitând astel  accesul la textul scripturistic, îndemnâînd cititorul la citirea Sfintei Scripturi.

Cu acest volum, în care sunt cuprinse 58 de Predici, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic se înscrie în şirul marilor profesori biblişti care au publicat cărţi de predici axate pe analiza textului scripturistic .

Răsfoind cele peste 320 de pagini ale acestei cărţi, îţi vin în minte cuvintele lui Cicero, numit şi prinţul oratorilor care spunea în vrema  sa următoarele: „Nimic nu mi se pare mai frumos decât să captivezi prin puterea cuvântului atenţia unei adunări, să încânţi mintea ascultătorilor şi să le determini voinţele… Ce este mai plăcut minţii sau auzului decât o cuvântare împodobită cu idei înţelepte şi cuvinte alese şi şlefuită cu îngrijire?”.

Aceste predici ce vad  acum lumina tiparului, în prestigioasa Editură Crimca, dovedesc în mod special faptul că autorul urmăreşte un fir logic, ce se încadrează în genul omiliei tematice şi că are un plan sistematic  al expunerii, chiar dacă este invizibil, discret şi „ atipic”.

Înainte de a încheia, remarcăm şi forma excepţională în care a fost tehnoredactat volumul: copertă durabilă, având  pe ea reprezentat un fragment  iconografic  preluat din fresca Bisericii Sf. M. Mc. Gheorghe a Mănăstirii Sf Ioan cel Nou de la Sucedava, biserică ce împlineşte anul acesta 500 de ani de la sfinţire, vizibilitate bună a textului, cu spaţieri şi alineate corespunzătoare etc.

Mulţumim pentru faptul că la ceas  aniversar, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, ne-a oferit o carte atât de utilă, cu urarea de sănătate, mulţi ani şi spor  întru a redacta  şi tipări  şi alte  cărţi, pe care ştim că le are  în pregătire.

Citește despre: