Cum vă va fi vouă cu putinţă să vă mântuiţi în lume, petrecând cu neveste şi copii?

Cum poate să cuprindă cineva în cuvinte puține toate cele ce se cuvin mântuirii sufletești? [...]

Cum poate să cuprindă cineva în cuvinte puține toate cele ce se cuvin mântuirii sufletești? [...]
Se cuvine a ști că Hristos Mântuitorul Adevăratul Dumnezeul nostru, Care vrea ca tot omul să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului, faptele bune le-a hotărât și caută și cere de la toți creștinii ortodocși, atât călugărilor, cât și mirenilor ce trăiesc în mijlocul lumii cu neveste și copii, cea mai sârguitoare lucrare a unor asemenea fapte bune, adică înfăptuirea dumnezeieștilor Sale porunci evanghelice [...] Și nu cu osteneală trupească se înfăptuiesc sfintele lui porunci, ci numai cu bunăvoire sufletească, pentru că jugul poruncilor este binele, iar sarcina lucrării lor e ușoară, nu atârnă dar de osteneală trupească, dar de învoire sufletească [...]
Poruncile evanghelice, iar mai ales cele cuprinzătoare în ele, sunt atât de trebuitoare pentru mântuire, încât măcar una de va scăpăta, mântuirea sufletului nu se face, iar acestea sunt:

dragostea către Dumnezeu și către aproapele său,
blândețe și smerenie,
pace cu toți și răbdare,
aproapelui tău să-i ierți din inimă greșelile,
pe nimeni să nu osândești,
ură față de nimeni să nu ai,
să-ți iubești vrăjmașii,
milostenie după putere să faci și sufletească și trupească,

și celelalte porunci, scrise în Sfânta Evanghelie, cu toată râvna sa să se nevoiască a le săvârși.
Iar mai vârtos decât toate, a iubi pe Dumnezeu din toată inima sa și cu toată tăria sa, și cu tot cugetul său, și pe aproapele său ca pe sine însuși [...]
***
Încă se mai cuvine creștinilor ortodocși să păzească și să păstreze cu sârguință și poruncile bisericești, pentru că sunt foarte trebuincioase pentru mântuire. Iară taina pocăinței se sprijină pe aceea ca să se pocăiască cu adevărat înaintea lui Dumnezeu și să se îndepărteze de păcatele sale, și punere înainte să aibă ca, prin ajutorul Lui, mai mult la ele să nu se întoarcă. La fel și înaintea duhovnicului ca înaintea însuși a lui Dumnezeu să mărturisească toate păcatele sale și dezlegare de la el să primească, și canonul, adică epitimia, de la el să ia pentru greșelile sale, după rânduiala Bisericii și după puterea Sfintelor Pravile.
Pentru pregătirea către împărtășirea Sfintelor Taine, încă și acestea vă mai răspund, precum că se cuvine a se face după rânduiala Sfintei Biserici, adică cu mărturisire curată, cu post și umilință și cu împăcare desăvârșită cu toți, și cu ascultare în zilele hotărâte a toată Pravila Bisericească (citirea Rânduielii Sfintei Împărtășanii), și celor ce nu au canon să care să-i oprească de la împărtășire, să se apropie și cu frică și cu cutremur, cu credință și cu dragoste și cu închinare cuviincioasă unuia Dumnezeu, de împărtășirea cu Preacinstitele și de viață făcătoarele Taine ale lui Hristos întru iertare de păcate și viața veșnică.
***
Iar întru așezarea casei și a nevestei, și a copiilor, și pentru toată datoria creștinească puteți avea cea mai desăvârșită povățuire din învățăturile de Sfântul Duh luminate ale Sfântului Ioan Gură de Aur și a altor sfinți, citindu-le cu luare aminte și cu frica lui Dumnezeu.

De la același autor

Ultimele din categorie