Viața Sfântului Ierarh Vars, Episcopul Edesei

Preacuviosul Părintele şi Mărturisitorul nostru Vars, Episcopul Edesei, a strălucit prin faptele sale cele bune nu numai la Edesa, ci şi în Fenicia şi în Egipt şi la Tebaida.

Preacuviosul Părintele şi Mărturisitorul nostru Vars, Episcopul Edesei, a strălucit prin faptele sale cele bune nu numai la Edesa, ci şi în Fenicia şi în Egipt şi la Tebaida.

Valentinian însă, care era atunci împărat, informându-se că sfântul era râvnitor dreptelor dogme, întâi i-a poruncit să locuiască în Insula Aradon; dar aflând că mergea către dânsul mult popor, l-a trimis în exil la o cetate egipteana ce se cheamă Oxirinh; şi acolo asemenea pe toţi i-a pornit vestitul său nume.

Deci în cele din urmă, acest vrednic preot al celor cereşti, s-a exilat într-un fort al barbarilor, care era în vecinătate. Şi se spune că până astăzi stă patul lui la Aradon având mare cinste; căci bolnavii culcându-se pe el cu credinţă, se tămăduiesc. Făcând nenumărate minuni, s-a mutat către Domnul.

Ultimele din categorie