Voia noastră și poruncile lui Dumnezeu

Cuvinte duhovnicești

Voia noastră și poruncile lui Dumnezeu

    • Voia noastră și poruncile lui Dumnezeu
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Să punem început bun, să trăim nu după voia noastră, ci după poruncile lui Dumnezeu și după sfatul celui căruia ne mărturisim cu credință; iar după voia noastră trăind, chiar dacă ne închipuim că semănăm mult, secerișul va fi zadarnic.

Dacă dorești sincer să te eliberezi de patimi, de toate bolile sufletești, de gândurile hulitoare și să te deprinzi cu smerenia, trebuie să lepezi întru totul voia ta, iar odată cu ea și toată mândria neascultării și să le calci în picioare; prin aceasta se vor înnoi ca ale vulturului tinerețile tale și, dintr-un om samavolnic și păcătos, te vei face îngerul lui Dumnezeu sau, cel puțin, micșorat cu puțin față de îngeri, adică fără aripi. (Sfântul Antonie de la Optina)

Pentru că vă recunoașteți nepăsarea și lenea față de împlinirea pravilei, să vă ierte Domnul. Și eu, nevrednicul, vă iert și vă sfătuiesc să puneți început bun, să trăiți nu după voia voastră, ci după poruncile lui Dumnezeu și după sfatul celui căruia vă mărturisiți cu credință; iar după voia noastră trăind, chiar dacă ne închipuim că semănăm mult, secerișul va fi zadarnic: fugiți de el. (Sfântul Lev de la Optina)

Bunul plac duce la slava deșartă și se termină cu pieirea sufletească. Iar când unul și același lucru este săvârșit cu binecuvântare, pentru rugăciunile obștii și ale întâistătătorului, Domnul îl apără pe fratele începător de tot răul și el va dobândi folos sufletesc. (Sfântul Moise de la Optina)

(Ne vorbesc Stareții de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, 2007, pp. 187-188)