Zece lucrări ale Sfintei Împărtășanii în viața credinciosului

Cuvinte duhovnicești

Zece lucrări ale Sfintei Împărtășanii în viața credinciosului

    • Zece lucrări ale Sfintei Împărtășanii în viața credinciosului
      Foto: Bogdan Zamfirescu

      Foto: Bogdan Zamfirescu

„Tămăduirea sufletului și a trupului” este prima lucrare pe care o avem noi în vedere în această înșirare. „Alungarea a tot potrivnicului” – toată răutatea să fie alungată prin primirea Sfintei Împărtășiri, primirea Trupului și Sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În cinci rugăciuni care se citesc după ce ne împărtășim sunt zece lucrări pe care le are Sfânta Împărtășire în viața credinciosului. Eu am să amintesc aici niște cuvinte din Rugăciunea întâi de mulțumire după Sfânta Împărtășire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie și mie acestea spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteștilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credință neînfruntată, spre dragoste nefățarnică, spre împlinirea înțelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har și spre plinirea Împărăției cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?

„Tămăduirea sufletului și a trupului” este prima lucrare pe care o avem noi în vedere în această înșirare.

„Alungarea a tot potrivnicului”. Toată răutatea să fie alungată prin primirea Sfintei Împărtășiri, primirea Trupului și Sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„Împăcarea sufleteștilor mele puteri”. Este foarte mare lucru să ai liniște sufletească, să nu ai împotriviri în propria ta ființă, în propriul tău suflet.

„Luminarea ochilor inimii mele”. Un credincios trebuie să fie și un om luminat.

„Credința neînfruntată”, adică să avem credința cea adevărată, credință care nu poate fi contrazisă de ceva, să avem credință ortodoxă.

„Dragoste nefățarnică” față de Dumnezeu și față de oameni.

„Împlinirea înțelepciunii Tale”, adică să avem mai multă înțelepciune noi, cei care ne împărtășim.

„Paza poruncilor Tale”, adică paza poruncilor lui Dumnezeu să fie în grija noastră.

„Adăugirea dumnezeiescului har și plinirea Împărăției Tale.”

(Arhimandritul Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătățire sufletească, Editura Agaton, 2007, p. 350)