Alipește-te de Domnul!

Cuvinte duhovnicești

Alipește-te de Domnul!

    • Alipește-te de Domnul!
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Inima este împresurată de griji neîncetate, care nu-i dau odihnă; tu însă alipește-te de Domnul, iar El te va odihni și vei avea pace în tine însuți, totul va fi luminos în jurul tău.

Zis-a Domnul: „Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi liberi cu adevărat”. Iată unde este libertatea! Mintea este legată cu lanțurile neștiinței, rătăcirii, superstiției, nedumeririi; se zbate, însă din ele nu se poate smulge. Alipește-te de Domnul, iar El va lumina întunericul tău și va rupe toate lanțurile în care se zbuciumă mintea ta.

Voința e înlănțuită de patimi, care nu-i dau loc să lucreze; ea se zbate, ca acela legat de mâini și de picioare, dar nu se poate slobozi. Tu însă alipește-te de Domnul, iar El îți va da puterea lui Samson și va sfărâma toate legăturile nedreptății ce te țin ferecat.

Inima este împresurată de griji neîncetate, care nu-i dau odihnă; tu însă alipește-te de Domnul, iar El te va odihni; și vei avea pace în tine însuți, totul va fi luminos în jurul tău, iar tu vei umbla împreună cu Domnul, fără împiedicare și poticnire, prin bezna și întunericul acestei vieți, spre bucuria cea atotfericită și deplină și spre nesfârșirea veșniciei.

(Sfântul Teofan ZăvorâtulTâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Editura Sophia, București, p. 79)