Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare

2 August

Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (527-565) s-a născut în anul 483 din părinți binecredincioși, în Tauresium, un sat la miazăzi de Uskub, lângă Scopje, capitala Macedoniei de astăzi.

 

Icoane

 
 

Articole despre sfânt