Tropar la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

Tropare

Tropar la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

Glas 4

Astăzi luminat se împodobește cetatea cea aleasă, primind ca o rază a soarelui, Stăpână, icoana ta cea făcătoare de minuni, către care noi, acum alergând și rugându-ne ție, strigăm așa: „O, prealuminată Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Roagă-te Celui Ce S-a întrupat dintru tine, lui Hristos Dumnezeul nostru, ca să păzească cetatea aceasta și toate orașele, și laturile creștinești nevătămate de toată asuprirea vrăjmașilor, și, ca un Milostiv, să mântuiască sufletele noastre.”

Troparele lunii Iunie

Calendar ortodox
23 Iunie

(Lăsatul secului pentru Postul Sfinților Apostoli)(Toate ale praznicului)