„Biserica a înnoit, a plăsmuit din nou pe om și l-a arătat cu adevărat chip al lui Dumnezeu”

Sfântul jertfelnic cel înălțat în mijlocul Bisericii lui Hristos este masă cerească, primind cele de pe pământ și trimițându-le la cer, primind cele din cer și dăruindu-le pământului. Acest jertfelnic este înfipt în pământ, dar stă înaintea Tronului celui de Sus. Căci jertfelnicul este înfricoșător și îngerilor înșiși care zboară în bolta cerească.

În Biserica lui Dumnezeu virtuțile morale ajung la înălțimea desăvârșirii, atât cât este omului cu putință. Luminându-și mintea prin dumnezeiescul Botez, remodelându-și inima, omul mai înainte întunecat la minte și împietrit cu inima dezvoltă desăvârșit noi virtuți morale și cu râvnă și abnegație aleargă în stadionul virtuții.

Biserica a înnoit, a plăsmuit din nou pe om și l-a arătat cu adevărat chip al lui Dumnezeu. Sfântul jertfelnic al Bisericii, cu adevărat ceresc, este masa care îi hrănește pe credincioși spre viața veșnică, oferind credincioșilor pâinea cerească și cerescul trup din care cei ce mănâncă nu mor.

Sfântul jertfelnic cel înălțat în mijlocul Bisericii lui Hristos este masă cerească, primind cele de pe pământ și trimițându-le la cer, primind cele din cer și dăruindu-le pământului. Acest jertfelnic este înfipt în pământ, dar stă înaintea Tronului celui de Sus. Căci jertfelnicul este înfricoșător și îngerilor înșiși care zboară în bolta cerească.

(Sfântul Nectarie de la Eghina, Studii despre Biserică, despre Tradiție, despre dumnezeieștile Taine și despre slujirea în Duh și adevăr, Traducere Laura Enache, Editura Doxologia, Iași, 2016, pp. 66)

De la același autor

Ultimele din categorie