Care este principalul rol al Bisericii?

Cuvinte duhovnicești

Care este principalul rol al Bisericii?

    • Care este principalul rol al Bisericii?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Principalul rost al Bisericii nu este lucrarea de asistență socială – care nu este totuși lăsată deoparte –, ci mântuirea credincioșilor, „pentru care a murit Hristos” (Romani 14, 15), prin participarea lor la Sfintele Taine.

Biserica Ortodoxă, ca trup al lui Hristos, este loc de vindecare sufletească și centru de dezintoxicare de sub influența diavolilor, de vreme ce, după Sfântul loan Teologul, Dumnezeu-omul Iisus a venit pe pământ „ca să strice lucrurile diavolului” (I Ioan 3, 8).

Principalul rost al Bisericii nu este lucrarea de asistență socială – care nu este totuși lăsată deoparte –, ci mântuirea credincioșilor, „pentru care a murit Hristos” (Romani 14, 15), prin participarea lor la Sfintele Taine. În diferite religii există teorii și practici de îmbunare și îmblânzire a divinității. Ontologic însă, numai Hristos dăruiește iertarea păcatelor și îndumnezeirea firii omenești.

(Arhimandritul Atanasie Anastasiou, Spovedania – Îndrumar, Editura Sophia, Bucureşti 2004, p. 10)