Căsătoria nesfințită este lipsită de apărare

Căsătorie

Căsătoria nesfințită este lipsită de apărare

    • Căsătoria nesfințită este lipsită de apărare
      Foto: Pr. Benedict Both

      Foto: Pr. Benedict Both

Nevoinţa cinstitei cununii – aceea de a duce dragostea reciprocă, din tinereţe şi până la sfârşitul vieţii, în curăţie şi în frumuseţe, care sporeşte tot mai mult – este posibilă doar în sânul atotputernicei dragoste a lui Dumnezeu.

Căsătoria nesfinţită este lipsită de apărare. Fără acoperământul haric al lui Dumnezeu, căminul domestic este vulnerabil şi în faţa înrâuririlor dăunătoare din afară, şi în faţa degradării lăuntrice. Inimile soţilor care nu sunt păziţi de har sunt atacate de insuflările diavoleşti: gelozia bolnavă, iritarea, mânia, deprimarea, plictiseala – sentimente care distrug dragostea. Nevoinţa cinstitei cununii – aceea de a duce dragostea reciprocă, din tinereţe şi până la sfârşitul vieţii, în curăţie şi în frumuseţe care sporeşte tot mai mult – este posibilă doar în sânul atotputernicei iubiri a lui Dumnezeu. (Mitropolitul Vladimir al Asiei Centrale)

(Cum să ne întemeiem o familie ortodoxă: 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la sfinţi şi mari duhovnici, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, p. 23)