Ce folos este să fim galbeni și ofiliți de post, dar să avem pizmă și ură în inimă?

Editorialiștii Bisericii

Ce folos este să fim galbeni și ofiliți de post, dar să avem pizmă și ură în inimă?

    • credincioși participând la slujbă
      Ce folos este să fim galbeni și ofiliți de post, dar să avem pizmă și ură în inimă? / Foto: Oana Nechifor

      Ce folos este să fim galbeni și ofiliți de post, dar să avem pizmă și ură în inimă? / Foto: Oana Nechifor

Ce folos este a nu mânca cineva carne și cu hulele a rupe carnea fraților noștri?

Cu rugăciunea să cerem de la Dumnezeu mântuire sufletelor noastre, că ne-o va da, după cum singur Hristos zice: „Cereți și vi se va da” (Matei 7, 7). Că rugăciunea ce se face cu căldură, din inimă, pătrunde cerurile și intră în urechile lui Dumnezeu. (...)

Ce folos este ca trupul să fie deșert de bucate, iar sufletul a-l umplea de păcate? Ce folos este a fi galbeni și ofiliți de post, iar de pizmă și ură să fim aprinși? Ce folos este a nu bea vin și a fi beți de veninul mâniei? Ce folos este a nu mânca cineva carne și cu hulele a rupe carnea fraților noștri? Ce folos este a ne opri de cele ce sunt uneori slobode și a face cele ce nu sunt niciodată slobode? Că Dumnezeu pe aceia îi iubește și îi cinstește, care se feresc de cele oprite. (Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul)

(Arhimandritul Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 1998, pp. 246-247)