Chilia Teofililor de la Schitul „Sfânta Ana” – Athos

Locuri de pelerinaj

Chilia Teofililor de la Schitul „Sfânta Ana” – Athos

    • Chilia Teofililor (Foto: pr. Silviu Cluci)

      Chilia Teofililor (Foto: pr. Silviu Cluci)

    • Chilia părintelui Antim (Foto: pr. Ioan Nazarcu)

      Chilia părintelui Antim (Foto: pr. Ioan Nazarcu)

Una din cele mai cunoscute chilii ale Schitului Sfânta Ana este cea cu hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică, numită şi a Teofililor”.

Ctitorită de ieromonahul Teofil în secolul al XVIII-lea, chilia a fost construită pe o mică peșteră despre care se spune că a fost locuită încă din secolul al VI-lea.

Piatra de temelie a clădirii a fost pusă în 1745, iar în anul 1986 întreg aşezământul a fost renovat.

Unul dintre bătrânii obştii a fost ieromonahul Antim, care a trecut la Domnului în 1996. Obștea Teofililor a făcut demersurile de canonizare a Cuviosului Antim prin depunerea dosarului său la Patriarhia Ecumenică.

În prezent la această chilie locuiesc trei părinți, iar stareț este părintele arhimandrit Heruvim Apostolou. Rucodelia obștii este realizarea de icoane bizantine

Date de contact:

Adresa poștală: Theophileon Brotherhood P.O. Box 12, 63087 Daphni, Agion Oros, Greece

E-mail: herap@otenet.gr

(Foto) Schitul „Sfânta Ana” – Athos