Condacul Sfintei Muceniţe Teodosia, fecioara

Condace

Condacul Sfintei Muceniţe Teodosia, fecioara

Glasul 2

Căutând cele de sus...

Cu ostenelile ai câştigat viaţa cea fără osteneală şi în sângiurile tale ai înecat pe vrăjmaşul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, prealăudată şi te bucuri cu oştile cele de sus, acoperind pe cei ce săvârşesc pomenirea ta.

Condacele lunii Iunie

Calendar ortodox
18 Iunie