Când trăiești pe Pământ întru Hristos, în bucuria lui Hristos vei trăi și veșnicia

Ce câştig şi ce dulceaţă îţi vine din împlinirea patimilor? Şi ce greutate este a te păzi de acestea? Fericiţi sunt câţi se vor păzi acum, pentru a sta cu îndrăzneală înaintea Judecătorului şi a lua sfânta plată din mâna Domnului!

Rog dragostea voastră, a tuturor, binecuvântaţii lui Hristos şi părtaşii Raiului, sârguiţi-vă a plăcea lui Hristos, Cel ce v-a făcut pe voi ostaşi, ca nu cumva vreunul din voi să se arunce afară, ca unul ce a fost nebăgător de seamă şi s-a lenevit! Câţi, cu darul lui Hristos, sub jug vă aflaţi, luaţi aminte să nu faceţi voile trupului, ca nu fără de răspuns să ne aflăm la înfricoşatul divan, unde se va face răsplătirea fiecăruia, ori bine de a lucrat, ori rău.

Şi vai mie atunci, că fără de îndrăzneală voi sta înainte, şi ce voi face în ceasul netrecutei nevoi? Fericiţi sunt câţi vor sta atunci cu îndrăzneală înaintea Judecătorului şi vor lua sfânta plată din mâna Domnului! Şi vai de cei ce se vor ruşina pentru prea mic şi de nimic lucru! Deci ce zic? Ce fel de răspuns va fi celui prihănit pentru iubirea de slavă, sau pentru obrăznicie, sau pentru neascultare, sau pentru nesupunere, sau pentru lăcomia pântecelui, sau pentru îndrăzneală, sau pentru multa vorbire, sau pentru mândrie, sau pentru stăpânire, sau pentru trufie, sau pentru zavistie, sau pentru împotrivire, sau pentru iuţime, sau pentru ocară, sau pentru clevetire? Ce răspuns va avea cel ce pentru acestea prea mici va fi prihănit? Ce câştig şi ce dulceaţă îţi vine din acestea? Şi ce greutate este a te păzi de acestea?

(Sfântul Efrem SirulCuvinte și învățături. Volumul 1, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 91)

De la același autor

Ultimele din categorie