Cel ce vrea să se împărtășească, să se cerceteze pe sine

Să se cerceteze pe sine omul ce vrea a se împărtăşi cu Sfintele Taine, şi atunci să se împărtăşească el cu Pâinea cea cerească, cu Trupul lui Hristos, şi să bea din Paharul vieţii.

Să se cerceteze pe sine omul ce vrea a se împărtăşi cu Sfintele Taine, şi atunci să se împărtăşească el cu Pâinea cea cerească, cu Trupul lui Hristos, şi să bea din Paharul vieţii: că cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi îşi bea, nesocotind Trupul Domnului (I Corinteni 11, 28-29).

Deci, cei ce doriţi împărtăşirea, cercetaţi-vă pe voi înşivă, conştiinţa voastră, amintiţi-vă păcatele voastre – osândiţi-vă pe voi înşivă mai înainte de înfricoşătoarea Judecată: fiindcă dacă am socoti, adică ne-am cerceta cu de-amănuntul viaţa şi ne-am îndrepta, nu am fi osândiţi.

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Spicul viu, Editura Sophia, București, 2009, p. 79)

De la același autor

Ultimele din categorie