Cum să-ți păstrezi pacea sufletului

Dacă ne vine greu să ne stăpânim şi să nu ne mâniem, atunci trebuie ca măcar să ne străduim cel puţin a ne stăpâni limba, după cuvântul Psalmistului: Mâniaţi-vă şi nu greşiţi.

Trebuie să ne sârguim din toate puterile şi în tot chipul ca să ne păstrăm pacea sufletului şi să nu ne tulburăm de întristările venite de la alţii. Pentru aceasta se cuvine să ne străduim în tot chipul a nu da drumul mâniei şi a păzi cu atenţie mintea şi inima de la mişcările necuvioase. Şi de aceea întristările (jignirile) venite de la alţii trebuie să le răbdăm cu tărie şi să ne deprindem cu o aşa linişte a sufletului, ca şi cum jignirile lor nu ne-ar privi pe noi, ci pe alţii.

O asemenea exercitare poate să aducă pace inimii omeneşti şi să o schimbe în lăcaş pentru Însuşi Domnul, cum zice: Şi vom veni la el şi sălaş vom face. Iar dacă ne vine greu să ne stăpânim şi să nu ne mâniem, atunci trebuie ca măcar să ne străduim cel puţin a ne stăpâni limba, după cuvântul Psalmistului: Mâniaţi-vă şi nu greşiţi. În asemenea caz, putem lua ca chip de pildă de urmat pe Sfântul Spiridon al Trimitundei şi pe Preacuviosul Efrem Sirul.

Despre cel dintâi se spune că, intrând odată în palatul împărătesc, după dorinţa însăşi a împăratului grecesc, unul dintre slujitorii care erau în palat, socotindu-l că este un cerşetor, a râs de el şi nu i-a dat voie să intre, iar mai pe urmă l-a şi lovit cu palma peste obraz. Iar Sfântul Spiridon, fără de răutate şi nemânios fiind, urmând cuvântul Domnului (Matei cf. 5, 39), a întors şi partea cealaltă.

Iar Preacuviosul Efrem, pe când se nevoia în pustie, ucenicul său l-a lipsit odată de hrană întru acest chip: venind către el cu mâncare, din nebăgare de seamă a stricat blidul pe cale. Iar Preacuviosul, văzând pe ucenic întristat, i-a zis: „Nu te întrista frate, căci dacă hrana nu vrea să vină la noi, atunci mergem noi la dânsa”. Şi mergând a stat lângă blidul stricat şi adunând hrana de pe jos, a mâncat-o. Aşa era de lipsit de mânie. (...)

Ca să-ţi păstrezi pacea sufletului trebuie să îndepărtezi de la tine mâhnirea şi să te sileşti a avea sufletul vesel, nu întristat, după cuvântul înţelepciunii lui Isus Sirah: întristarea multă ucide şi nu este de folos întru ea.

(Sfântul Serafim de Sarov, Viața, nevoințele și învățăturile, Editura Mănăstirea Sihăstria, p. 389-390)

De la același autor

Ultimele din categorie