Domnul mântuieşte pe cei care arată fie şi cea mai mică voinţă de a se mântui

Cel ce a dat porunca „Să cinsteşti pe tatăl tău și pe mama ta” împlineşte El Însuşi porunca Sa până în ultima clipă.

„Adevărat zic ţie: astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23, 43). Această spusă a fost îndreptată către tâlharul care s-a pocăit pe cruce. Foarte mângâietor cuvânt pentru păcătoşii care se pocăiesc, fie şi în ultima clipă. Milostivirea lui Dumnezeu e negrăit de mare. Domnul Îşi săvârşeşte misiunea şi pe Cruce. Până la ultima suflare, El mântuieşte pe cei care arată fie şi cea mai mică voinţă de a se mântui.

„Femeie, iată fiul tău” (Ioan 19, 26). Aşa i-a zis Domnul Sfintei Sale Maici, care stătea sub Crucea iubitului ei Fiu răstignit. Iar Apostolului Ioan i-a zis: „Iată mama ta!”. Cuvintele acestea arată grija de fiu, pe care oricine o datorează părinţilor. Iată, Cel ce a dat porunca „Să cinsteşti pe tatăl tău și pe mama ta” împlineşte El însuşi porunca Sa până în ultima clipă.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi: scrisori misionare, volumul I, traducere din limba sârbă de Adrian Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a, Editura Sophia, București, 2008, pp. 56-57)

De la același autor

Ultimele din categorie