Împărtăşirea cu Sfintele Taine ne face sănătoşi, împăcaţi, înnoiţi

Câte daruri din cele mai mari sunt ascunse în Liturghie! Să mulţumim Domnului, Care ne dă viaţă prin minunatele Sale taine!

Împărtăşirea cu Sfintele Taine la fiecare Liturghie ne face sănătoşi, împăcaţi, înnoiţi. Câte daruri din cele mai mari sunt ascunse în Liturghie! Să mulţumim Domnului, Care ne dă viaţă prin minunatele Sale taine!

Creştini dreptslăvitori, închinaţi-vă Liturghiei, care ne îndumnezeieşte pe noi prin mila lui Dumnezeu!

Preoţi şi mireni, înnoiţi-vă prin ea în fiecare zi!

Slavă îndurărilor lui Dumnezeu, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

(Sfântul Ioan de KronstadtSpicul viu, Editura Sophia, București, 2009, p. 73)

De la același autor

Ultimele din categorie