Nu cu orice însetare putem veni la Domnul, ci numai însetând după mântuire

Sfânta Biserică, în cântările ei din această zi, ne atrage cu deosebire atenţia asupra acestui moment şi ni-L înfăţişează pe Domnul, Care ne cheamă: „Cel ce însetează să vină la Mine şi să bea”aşteptând ca şi noi, asemenea samarinencei, să ne adresăm Lui, implorându-L: „Dă-ne, Doamne, această apă a Ta!”.

Ce bun model de învăţătură ne prezintă astăzi samarineanca! Ea se dusese să ia apă obişnuită, dar la izvorul de apă obişnuită dobândi izvorul mântuirii. Se vede că sufletul ei nu era cu totul absorbit de grijile zilnice. De aceea, Domnul reuşi, din câteva vorbe, să-i mute atenţia de la cele pământeşti, la cele cereşti şi, sub pretextul scoaterii apei, o învaţă să caute acea apă după care cel ce o bea nu mai însetează în veci. „Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi; dar cel ce va bea din apa pe care I-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică” (Ioan 4, 13-14). Auzind acest lucru, femeia Îi spuse, rugătoare: „Doamne, dă-mi această apă!”.

Sfânta Biserică, în cântările ei din această zi, ne atrage cu deosebire atenţia asupra acestui moment şi ni-L înfăţişează pe Domnul, Care ne cheamă: „Cel ce însetează să vină la Mine şi să bea” – aşteptând ca şi noi, asemenea samarinencei, să ne adresăm Lui, implorându-L: „Dă-ne, Doamne, această apă a Ta!”.

Să pătrundem, fraţilor, în învăţătura Evangheliei şi să ascultăm glasurile Bisericii!

Cel ce însetează să vină la Mine şi să bea – ne invită Domnul. Dar nu cu orice însetare putem veni la Domnul, ci numai cu aceea pe care se cuvine să-I cerem să ne-o potolească. Ce se cuvine să-I cerem mai mult Domnului decât mântuirea? Aşadar, însetând după mântuire, să ne înfăţişăm Domnului cu dorinţa de a potoli această sete, folosindu-ne, cu inimă curată, de mijloacele pe care El a binevoit să ni le prescrie pentru aceasta.

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Viaţa lăuntrică, Editura Sophia, 2011, pp. 227-228)

De la același autor

Ultimele din categorie