Judecata lui Dumnezeu – motiv de nemulțumire pentru cei care „și-au trăit viața”?

Păcătoșii s-au osândit singuri la chinuri veșnice neiubindu-L pe Domnul și Făcătorul lor, nepunând ca lege a vieții lor poruncile Lui.

Pe mulți obraznici îi nemulțumește ideea Judecății lui Dumnezeu. „Cum așa”, spun ei, „pentru micile noastre păcate lumești să fim osândiți la chinuri veșnice? Unde este dreptatea?”. Tocmai aici se vede marea dreptate dumnezeiască: păcătoșii s-au osândit singuri la chinuri veșnice neiubindu-L pe Domnul și Făcătorul lor, nepunând ca lege a vieții lor poruncile Lui: fie că L-au urât, la fel ca fariseii, cărturarii și arhiereii, fie că au fost cu desăvârșire nepăsători față de El și Răstignirea Fiului lui Dumnezeu nu i-a mișcat deloc.

(Sfântul Luca al CrimeeiLa porțile Postului Mare, Editura Biserica Ortodoxă, București, 2004, p. 39) 

De la același autor

Ultimele din categorie