Războiul împotriva patimilor îl primește Dumnezeu ca pe osteneala pustnicilor

Au nu izgonim, prin lupta împotriva poftelor, pe dracul desfrânării; prin strădanie, pe al lenii; prin blândeţe, pe al mâniei; prin răbdare, pe al pismei; prin tăcere, pe al grăirii de rău şi al altor multe patimi?

Vi se pare, oare, că acest lucru nu face parte din minunile cele mari: izgonirea dracilor, tămăduirea orbilor, curăţirea leproşilor, învierea morţilor, schimbarea stihiilor, mutarea munţilor dintr-un loc într-altul, uscarea mărilor şi ţâşnirea apelor din pământ sec; adică a se aduna oameni din multe locuri şi oraşe, şi din multe neamuri şi state să se facă o adunare întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să se unească într-un tot desăvârşit şi într-o lucrare, să fie ca un trup cu multe suflete, însă nu cu gândul cu cugetul spre rău, ci spre sfatul lui Dumnezeu şi spre închinăciunea Sfintei Treimi?

Acest fel de unime nu poate să o strice un om, nici chiar tiranii, nici împăraţii, nici însuşi diavolul, că ştiţi ce s-a grăit marelui nostru Pahomie despre mănăstirea sa. Aşadar şi ceata noastră este mare şi vrednică de asemănat cu minunile cele mari; că avem de ce să ne mirăm întru ale noastre fapte, numai de vom vrea să petrecem viaţa cu, cuviinţă. Oare nu se izgonesc demonii şi dintre noi? Oare nu ard în toate zilele, oare nu strigă în tot ceasul? Au nu izgonim, prin lupta împotriva poftelor, pe dracul desfrânării; prin strădanie, pe al lenii; prin blândeţe, pe al mâniei; prin răbdare, pe al pismei; prin tăcere, pe al grăirii de rău şi al altor multe patimi? Iată dar, de veţi vrea, sunteţi şi făcători de minuni. Şi să ştiţi că acest război al vostru, pe care-l purtaţi împotriva patimilor, îl primeşte Dumnezeu întocmai ca pe osteneala pustnicilor şi a stâlpnicilor, care au săvârşit minuni fără de nicio scădere sau osebire

(Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Editura Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 22)

De la același autor

Ultimele din categorie