Să ne întrebăm, în orice situație, ce ar face Hristos în locul nostru

Atunci când primim Sfânta Împărtăşanie, prin sfântul Său Sânge, El se află în noi și noi în El. Și atunci când El Se află în noi, înlăuntrul nostru se află, de asemenea, biruința, viața, învierea, dragostea, puterea și bucuria. Să-I îngăduim să acționeze dinlăuntrul nostru în fiecare zi și în fiecare clipă până la ultima noastră suflare.

În fiecare clipă, noi trebuie să ne întrebăm ce ar face Hristos în locul nostru.

Când mă lenevesc în chilia mea la ceasul înserării și vreau să dorm – ce ar face El? El a privegheat multe nopți și S-a rugat Tatălui ceresc pentru întreaga lume. El biruie lenea.

Atunci când vreuna din surorile mele mă insultă, ce crezi că ar face El? El ar spune: „Bucurați-vă și vă veseliți, căci Tatăl vostru Cel ceresc vă poartă de grijă și a voastră este Împărăția Cerurilor”.

Atunci când teama de oameni și de lume mă cuprinde - ce crezi că ar face El? El ar spune: „Nu vă temeți, căci Eu am biruit lumea”. El își arată biruința asupra a tot ceea ce ne vatămă.

Atunci când primim Sfânta Împărtășanie, prin sfântul Său Sânge, El se află în noi și noi în El. Și atunci când El Se află în noi, înlăuntrul nostru se află, de asemenea, biruința, viața, învierea, dragostea, puterea și bucuria. Să-I îngăduim să acționeze dinlăuntrul nostru în fiecare zi și în fiecare clipă până la ultima noastră suflare.

Și să spunem mai des în inima noastră: „Iisus Hristos NIKA (Biruitorul)”. Aceste cuvinte sunt înscrise pe prescura noastră ortodoxă: fie ca acestea să fie înscrise și în inimile noastre. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Justin PopoviciLupta pentru credință și alte scrieri, traducere de prof. Paul Bălan, Editura Rotonda, Pitești, 2011, p. 55)

De la același autor

Ultimele din categorie