Sfânta Euharistie

Ce cale ușoară ne-a dat Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și noi rămânem în păcate și murim și mergem în iad, pierzând viața veșnică!

Împărtășania este Taina în care, sub chipul pâinii și al vinului, se împărtășește credinciosului însuși Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, înfățișându-se totodată, real și nesângeros, Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului. Această Taină se aduce de asemenea ca jertfă pentru toți vii și morții în nădejdea învierii și a vieții de veci. Instituirea acestei Taine s-a făcut la Cina cea de Taină din Joia Mare: Luați, mâncați Acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor, Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă pentru iertarea păcatelor. La fel se spune și în Ioan 6-54: Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Ce cale ușoară ne-a dat Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și noi rămânem în păcate și murim și mergem în iad, pierzând viața veșnică! Dar ce este viața veșnică? Spune Sfântul Apostol Ioan în Ioan 17-3: Și aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Deci scopul vieții pe pământ este cunoașterea lui Dumnezeu, care are ca început iertarea păcatelor și apoi comuniunea cu Dumnezeu, care se obține prin mărturisire și împărtășire.

(Sfântul Ioan Iacob, Din Eimparihon către Sion, Editura Patriarhiei din Ierusalim, Ierusalim 1999, p.15)

De la același autor

Ultimele din categorie