Tâlcul răului

Răului îi este îngăduit să facă război cu omul, şi dinlăuntru, şi din afară. El nu hotărăşte soarta omului, ci ispiteşte. Cel care biruieşte se eliberează de o ispită şi se mişcă înainte şi în sus, pentru a întâlni acolo o altă ispită - şi tot aşa până la sfârşitul vieţii. 

Şi îi vor arunca pe ei (adică pe cei ce săvârşesc sminteli şi nelegiuiri) în cuptorul cu foc; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor; atunci, cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor”. Aşa se va săvârşi despărţirea binelui de rău, a luminii de întuneric. Acum este vremea în care ele petrec amestecate. Aşa I-a plăcut Domnului să rânduiască, pentru ca libertatea pe care omul o are din fire să crească şi să se întărească în bine, prin lupta cu răul; răului îi este îngăduit să facă război cu omul, şi dinlăuntru, şi din afară. El nu hotărăşte soarta omului, ci ispiteşte. Cel ce simte ispita nu trebuie să cadă, ci să păşească la luptă. Cel care biruieşte se eliberează de o ispită şi se mişcă înainte şi în sus, pentru a întâlni acolo o altă ispită - şi tot aşa până la sfârşitul vieţii. O, de-am pricepe acest tâlc al răului care ne ispiteşte, ca să ne rânduim viaţa având ca temei această cunoştinţă!

Luptătorii se încununează, în cele din urmă, trecând în cealaltă viaţă, unde nu sunt nici dureri, nici întristări în afara lor şi unde se vor face asemenea îngerilor lui Dumnezeu, prin curăţia ce se va revărsa dinlăuntrul lor, fără amestecul vreunor mişcări sau gânduri de ispită. Astfel se pregăteşte triumful luminii şi al binelui, ce se va arăta întru toată slava sa în cea din urmă zi a lumii.

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Editura Sophia, București, pp. 116-117)

De la același autor

Ultimele din categorie