Unde găsim Raiul?

Tu întrebi unde este Raiul? Pre­supun că el este afară de lumea aceasta! Să căutăm nu locul unde se găsește, ci mijloacele de a-l dobândi.

Unde este Raiul? La această întrebare vom răspunde prin cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care zice că: „E mult mai de folos a căuta cum să ajungem în Rai, decât să cunoaștem locul unde se află el. E de ajuns pentru mântuirea omului să știm că Raiul există. Tu întrebi unde este Raiul? Pre­supun că el este afară de lumea aceasta! Să căutăm nu locul unde se găsește, ci mijloacele de a-l dobândi”.

Sfântul Ioan Gură de Aur, dezaprobând curiozitatea referitoare la locul unde se găsește Raiul, nu oprește totuși mântuitoarea cugetare și cercetare asupra Raiului, care-l duce pe om la frica lui Dumnezeu și-l întoarce de la rău, ci dimpotrivă, ne îndeamnă să ne îndeletnicim cu aceasta, având necontenit în cuget aducerea aminte de Rai. Raiul se dobândește drept răsplată a virtuții. Numai sufletele virtuoase sunt răsplătite dincolo de mormânt.

(Părintele MitrofanViața repausaților noștri și viața noastră după moarte, Editura Credința strămoșească, Petru Vodă – Neamț, 2010, pp. 401-402)

De la același autor

Ultimele din categorie