Care sunt foloasele spovedaniei făcute cu regularitate?

Sfânta Spovedanie ne împărtășește harul Duhului Sfânt și ne împacă din nou cu Hristos, pe Care Îl mâniem cu păcatele noastre; Sfânta Spovedanie ne aduce lacrimi, căință, smerenie și putere de sus să punem început de viață duhovnicească.

Sfânta Spovedanie, făcută regulat, cu căință și canon, ne aduce iertare și dezlegarea tuturor păcatelor de la Botez până la ultima mărturisire.

Sfânta Spovedanie ne împărtășește harul Duhului Sfânt și ne împacă din nou cu Hristos, pe Care Îl mâniem cu păcatele noastre.

Sfânta Spovedanie ne aduce lacrimi, căință, smerenie și putere de sus să punem început de viață duhovnicească.

Sfânta Spovedanie ne face vrednici, prin mila lui Dumnezeu, de Sfânta Împărtășanie, care este însuși Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Sfânta Spovedanie, unită cu Sfânta Împărtășanie, ne întăresc în credință, ne dau deplină nădejde de mântuire și ne fac lăcaș al Preasfintei Treimi. Și ce altă bucurie este mai mare ca aceasta?

(Arhimandritul Ioanichie BălanRânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993, p. 11)

De la același autor

Ultimele din categorie