Ce facem când nu putem împlini poruncile?

De la ascultare se ajunge şi la înfăptuirea cuvintelor lui Dumnezeu.

Se cuvine să ascult din nou cuvântul lui Dumnezeu şi învăţăturile? Căci ascult, dar nu împlinesc, nu fac ceea ce învaţă ele.

Să asculţi, chiar dacă nu faci ceea ce învaţă ele, pentru că de la ascultare se ajunge şi la înfăptuire. Chiar dacă nu faci ceea ce te învaţă, totuşi să te ruşinezi de păcat, să-ţi schimbi modul de gândire şi să te osândeşti pentru faptul că nu faci (Sfântul Ioan Gură de Aur).

(1000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească – Alcătuite pe baza operelor Sfinţilor Părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, Editura Cartea Ortodoxă, p. 122)

De la același autor

Ultimele din categorie