Ce legătură tainică este între Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie?

Prin Sfânta Spovedanie, duhovnicul ne iartă şi ne dezleagă păcatele făcute de la Botez, iar Sfânta Împărtăşanie este cea mai înaltă hrană duhovnicească oferită în dar de Hristos omului pe pământ, care desăvârşeşte iertarea păcatelor mărturisite şi ne uneşte cel mai mult cu Dumnezeu.

- Ce legătură tainică este între Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie?

- Prin Sfânta Spovedanie, duhovnicul ne iartă şi ne dezleagă păcatele făcute de la Botez, iar Sfânta Împărtăşanie este cea mai înaltă hrană duhovnicească oferită în dar de Hristos omului pe pământ, care desăvârşeşte iertarea păcatelor mărturisite şi ne uneşte cel mai mult cu Dumnezeu. Spovedania este obligatorie pentru toţi credincioşii care vor să se mântuiască, iar Sfânta Împărtăşanie se dă numai celor vrednici cu dezlegarea duhovnicului, spre creşterea lor duhovnicească şi spre dobândirea vieţii veşnice.

(arhimandrit Ioanichie Bălan, Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993, p. 70)

De la același autor

Ultimele din categorie