Ce legătură tainică este între Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie?

Sfânta Împărtășanie este cea mai înaltă hrană duhovnicească oferită în dar de Hristos omului pe pământ, care desăvârșește iertarea păcatelor mărturisite și ne unește cel mai mult cu Dumnezeu.

Ce legătură tainică este între Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie?

Prin Sfânta Spovedanie, duhovnicul ne iartă și ne dezleagă păcatele făcute de la Botez, iar Sfânta Împărtășanie este cea mai înaltă hrană duhovnicească oferită în dar de Hristos omului pe pământ, care desăvârșește iertarea păcatelor mărturisite și ne unește cel mai mult cu Dumnezeu. Spovedania este obligatorie pentru toți credincioșii care vor să se mântuiască, iar Sfânta Împărtășanie se dă numai celor vrednici cu dezlegarea duhovnicului, spre creșterea lor duhovnicească și spre dobândirea vieții veșnice.

(Arhimandritul Ioanichie BălanRânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993, p. 70)

De la același autor

Ultimele din categorie