Credința lucrează doar prin dragostea curată

O credinţă fără dragoste faţă de aproapele este ca un pământ ce soarbe ploaia cerului de sus, dar n-o sloboade afară în formă de izvor, ci o ţine încuiată numai pentru sine. Nu cumva şi credinţa ta este de felul acesta?

O credinţă din care nu curge dragoste este un canal astupat şi stricat. O credinţă fără dragoste faţă de aproapele este ca un pământ ce soarbe ploaia cerului de sus, dar n-o sloboade afară în formă de izvor, ci o ţine încuiată numai pentru sine. O credinţă fără dragoste este ca un lemn ce arde, dar nu dă căldură. Nu cumva şi credinţa ta este de felul acesta? Nu cumva şi canalul vieţii tale este astupat la o parte, la partea unde ar trebui să curgă dragoste?

Împărăția lui Dumnezeu va sosi la noi pe pământ numai în măsura în care dragostea creștină va cuprinde inimile noastre. Căci și Mântuitorul a zis: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 35).

(Preot Iosif Trifa, Mai lângă Domnul meu, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2003, p. 79)

De la același autor

Ultimele din categorie