Cum să petrecem o zi fără de păcat

Cum să preschimbăm întreaga noastră ființă, gândurile, simțirile, până și reacțiile noastre trupești, spre a nu greși împotriva Părintelui nostru ceresc, împotriva lui Hristos, împotriva Sfântului Duh, împotriva persoanei omenești, împotriva fratelui și a tot lucrul din această viață?

Cum să petrecem o zi fără de păcat, adică în sfințenie? Iată problema noastră de zi cu zi. Cum să preschimbăm întreaga noastră ființă, gândurile, simțirile, până și reacțiile noastre trupești, spre a nu greși împotriva Părintelui nostru ceresc, împotriva lui Hristos, împotriva Sfântului Duh, împotriva persoanei omenești, împotriva fratelui și a tot lucrul din această viață?

„Învrednicește, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat a ne păzi noi!” Adeseori v-am repetat această rugăciune a Bisericii. Viața fără de păcat pe pământ ne deschide porțile cerului. Nu bogăția intelectuală mântuiește persoana. Viața fără de păcat este cea care ne pregătește pentru viața cu Dumnezeu în veacul ce vine. Harul Duhului Sfânt ne învață realitățile veșnice în măsura în care trăim după aceste porunci: iubește pe Dumnezeu, Făcătorul tău, din toată ființa ta, și iubește pe aproapele ca însuți pe tine. Da, păziți întotdeauna aceste porunci!

Stăruiți în rugăciune, stăruiți în strădanie, petreceți o zi fără de păcat. Tot restul vi se va da de Însuși Dumnezeu.

(Arhimandritul SofronieDin viață și din Duh, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, pp. 18-19)

De la același autor

Ultimele din categorie