Duhovnicii – cei mai buni psihoanalişti

Duhovnicul, cu luminarea Duhului Sfânt care cercetează adâncurile inimii, discerne patimile, şi cel ce se spovedeşte este pus faţă în faţă cu sinele său real şi recunoaşte boala acestuia, fără să fie traumatizat, fără să deznădăjduiască şi fără încercarea de a se autojustifica.

În Taina Spovedaniei, credinciosul, cu harul lui Dumnezeu, dobândeşte cunoaştere de sine, identificându-şi patimile şi slăbiciunile care îl despart de Dumnezeu. Duhovnicul, cu luminarea Duhului Sfânt care cercetează adâncurile inimii, discerne patimile, şi cel ce se spovedeşte este pus faţă în faţă cu sinele său real şi recunoaşte boala acestuia, fără să fie traumatizat, fără să deznădăjduiască şi fără încercarea de a se autojustifica.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre, ca vase ale Duhului Sfânt, sunt cei mai buni psihoanalişti. Acest har îl au şi duhovnicii, ca administratori şi iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu.

(Arhimandritul Atanasie Anastasiou, Spovedania-îndrumar, Editura Sofia, Bucureşti, 2004, p. 109)

De la același autor

Ultimele din categorie