Cum să oferim hrană pentru suflet

Atunci când hrănim sufletul, să-i oferim hrana cea binefăcătoare.

Ca de foc să fugi de cărţile pline de minciună şi stârnitoare de pofte, ca să nu goneşti Duhul lui Dumnezeu care trăieşte în tine.

Aşa cum apa stinge focul, pocăinţa curată stinge mânia.

Să hrănim sufletul cu vederi duhovniceşti, prin care vin pacea şi bucuria cerească, nu cu privelişti lumeşti, prin care vin amărăciunea şi sminteala.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, p. 48)

Ultimele din categorie