Iubește cu toată ființa ta – inimă, gând și voință!

Prin inimă, cuget și putere ne putem dărui cu totul oamenilor și lui Dumnezeu.

Mântuitorul a spus: Cea mai mare poruncă din Lege, şi cea dintâi, este să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău si cu toată puterea ta. Zicând „inimă”, „cuget” şi „putere”, Mântuitorul a cuprins deodată cele trei părţi ale omului. Prin inimă a cuprins sufletul, prin cugetare a cuprins mintea, iar prin virtute (putere) a cuprins trupul. Deci toată fiinţa omului trebuie să se contopească în dragostea lui Dumnezeu.

(Arhimandritul Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 123)

De la același autor

Ultimele din categorie