Cele două feluri de milostenie creștină

Milostenia creștină este de două feluri: trupească, adică materială, și sufletească, adică duhovnicească. Ambele milostenii izvorăsc din dragostea de Dumnezeu și de aproapele.

De câte feluri este milostenia creștină?

– Milostenia creștină este de două feluri: trupească, adică materială, și sufletească, adică duhovnicească. Ambele milostenii izvorăsc din dragostea de Dumnezeu și de aproapele.

– Care sunt faptele milosteniei trupești cele mai mari?

– Sunt cele arătate de Mântuitorul la Evanghelia Judecății de apoi (Matei 25, 34-45), și anume: să hrănim pe cel flămând, să adăpăm pe cel însetat, să îmbrăcăm pe cel gol, să cercetăm pe cel bolnav și întemnițat și să odihnim pe cel străin și care este în necaz.

– Care sunt faptele milosteniei sufletești?

– Să întoarcem la dreapta credință pe cei necredincioși și eretici; să întoarcem la pocăință pe cei păcătoși și înstrăinați de Dumnezeu; să învățăm cele bune pe cei neștiutori; să mângâiem și să sfătuim pe cei deznădăjduiți, pe cei întristați și bolnavi; să ne rugăm pentru aproapele nostru, adică pentru tot omul care este în nevoi (Filip. 1, 19; Col. 4, 3; Iacob 5, 16); să iertăm din inimă pe cei ce ne greșesc și să nu ne răzbunăm pe ei (Matei 5, 44-48; 18, 22).

(Arhimandritul Ilie CleopaNe vorbește Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 5, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, p. 118)

De la același autor

Ultimele din categorie