Nimeni să nu osândească din auzite

Atunci, avva Daniil venind a zis tânărului: „Când vei boteza pruncul şi vei face masa şi cumetria botezului, să mă chemi şi pe mine şi rudeniile şi prietenii tăi”. Iar el a făcut aşa. Şi când se ospătau, luând stareţul pe prunc în mâinile sale înaintea tuturor a poruncit să vorbească pruncul şi l-a întrebat: „Cine este tatăl tău?”.

Ne spunea nouă un oarecare părinte despre Daniil Egipteanul zicând: „Avva Daniil s-a suit odată la târg, să-şi vândă lucrul mâinilor sale. Iar un tânăr ruga pe stareţ zicând: „Pentru Dumnezeu, părinte, să mergi la casa mea şi să faci femeii mele o rugăciune că este stearpă”. Deci stareţul, silit fiind de acel tânăr, a mers la casa lui şi făcând rugăciune femeii, cu voia lui Dumnezeu a zămislit femeia în pântece. Iar unii oameni, netemându-se de Dumnezeu, au început a cleveti pe stareţ zicând că, tânărul sterp fiind, femeia lui a fost îngreunată de avva Daniil. Deci a venit aceasta la auzul stareţului, iar stareţul a zis bărbatului: După ce va naşte femeia ta, să-mi spui mie. Şi, după ce a născut, a spus tânărul stareţului în Schit zicând: „Pentru rugăciunile tale, părinte, cu voia lui Dumnezeu ni s-a născut nouă pruncul”.

Atunci, avva Daniil venind a zis tânărului: „Când vei boteza pruncul şi vei face masa şi cumetria botezului, să mă chemi şi pe mine şi rudeniile şi prietenii tăi”. Iar el a făcut aşa. Şi când se ospătau, luând stareţul pe prunc în mâinile sale înaintea tuturor a poruncit să vorbească pruncul şi l-a întrebat: „Cine este tatăl tău?”. Şi a zis pruncul: „Acesta este, întinzând mâna sa şi arătând cu degetul spre acel tânăr”. Şi era pruncul numai de douăsprezece zile. Şi toţi cei ce au văzut au proslăvit pe Dumnezeu. Drept aceea nimeni să nu osândească din auzite numai ca să nu cădem în păcatul osândirii.

(IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Din cuvintele duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi, Editura Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, Suceava, 2003, pp. 190-191)

De la același autor

Ultimele din categorie