Lupta noastră constă în nimicirea voinței proprii

Numai dacă ne vom clădi casa lăuntrică pe stânca lui Iisus, dacă ne vom clădi cetatea pe stânca harului de sus, iar nu pe nisipul propriilor noastre puteri şi voinţe, numai atunci răul din noi înşine şi răul din afară nu va avea putere să ne vatăme.

Lupta cu noi înşine, se rezumă la nimicirea voinţei proprii pentru a face voinţa Tatălui Celui din ceruri.

Cu alte cuvinte, numai dacă ne vom clădi casa lăuntrică pe stânca lui Iisus, dacă ne vom clădi cetatea pe stânca harului de sus, iar nu pe nisipul propriilor noastre puteri şi voinţe, numai atunci răul din noi înşine şi răul din afară nu va avea putere să ne vatăme. Şi numai atunci vom izvorî din stânca noastră lăuntrică roadele Duhului: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea” (Galateni 5, 22-23). De nu ne vom zidi casă pe această stâncă şi de nu vom face aceste roade, nu vom putea să vedem Adevărul, chiar de ne vom uita la El ca Pilat şi ca fariseii, nu vom putea mărturisi pe Hristos, nici nu vom avea curajul şi eroismul necesar ca să luptăm împotriva vrăjmaşului nevăzut şi împotriva vrăjmaşului din noi înşine.

(Arhimandritul Paulin Lecca, Adevăr și Pace, Tratat teologic, Editura Bizantină, București, 2003, p. 37)

De la același autor

Ultimele din categorie