Nu orice post este plăcut lui Dumnezeu

Nu orice post este plăcut lui Dumnezeu. Cel mai mare şi mai plăcut post este acela care se face după învăţătura Sfintei Scripturi, adică să fie însoţit de smerenie, de milostenie, de curăţenie, de pocăinţă, şi unit cu postul cel duhovnicesc, înfrânarea simţurilor şi a gândurilor.

Care este cel mai mare şi mai plăcut post înaintea lui Dumnezeu?

Nu orice post este plăcut lui Dumnezeu. Numai acela este post plăcut şi bineprimit care se face întru numele Domnului şi după legea lui Dumnezeu, aşa cum a primit-o Adam, cum au învaţăt-o prorocii şi cum au practicat-o toţi sfinţii (Facere 2, 16-17; 3, 2-6; Levitic 19, 29-31; Isaia 48, 1-6; Ioil 2, 12-15; Matei 4, 2 etc).

Aşadar, cel mai mare şi mai plăcut post este acela care se face după învăţătura Sfintei Scripturi, adică să fie însoţit de smerenie, de milostenie, de curăţenie, de pocăinţă, şi unit cu postul cel duhovnicesc, înfrânarea simţurilor şi a gândurilor. Aşa ne învaţă şi Sfinţii Părinţi: „Postul cel adevărat, zice Sfântul Teodor Studitul, şi bineprimit lui Dumnezeu este înfrânarea de răutăţi...”.

(Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 211)

De la același autor

Ultimele din categorie