O mănăstire cu o astfel de conştiinţă

Aceeaşi vedeţi şi la apostolul Pavel, care vorbeşte despre faptul că nu este Iudeu nici Elen (…), nu este parte bărbatească şi femeiască, dar de este cineva în Hristos, zidire nouă este. Acest ţel stă înaintea noastră.

Când ne aflăm în faţa sarcinii de a zidi o astfel de mănăstire, unde vin oameni născuţi în diferite ţări, vorbind diferite limbi, atunci bineînţeles că, din punct de vedere practic întâmpinăm multe greutăţi. Dar voi toţi, şi fiecare, ajutaţi-mi să construiesc o mănăstire cu o astfel de conştiinţă!

Citiţi pe Sfântul Ioan de Dumnezeu-Cuvântătorul, care zice că Hristos a murit pentru lumea întreagă, pentru păcatele a toată lumea. În Evanghelie, Samarinenii ziceau: Noi înşine am auzit şi ştim, că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. Aceeaşi vedeţi şi la apostolul Pavel, care vorbeşte despre faptul că nu este Iudeu nici Elen (…), nu este parte bărbatească şi femeiască, dar de este cineva în Hristos, zidire nouă este. Acest ţel stă înaintea noastră.

(Arhimandritul Sofronie, Cuvântări duhovniceşti, vol I, Editura Accent Print, p. 44)

De la același autor

Ultimele din categorie