Omul cel tainic al inimii

De vreme ce Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntru nostru (Luca 17, 21), inima este câmpul de luptă pentru mântuirea noastră, şi scopul nevoinţei noastre este să o curăţim de toată întinăciunea şi să o păstrăm neprihănită înaintea Domnului.

Toate rânduielile pe care Sfânta noastră Biserică ni le pune înainte nu au decât un rost, şi anume de a dezvălui „adâncul inimii” (Ps 63,79, centrul ipostasului uman. După cum ne încredinţează Sfintele Scripturi, Dumnezeu a plămădit fiecare inimă în chip aparte: inima Îi este ţintă, ei i Se descoperă şi în ea Se sălăşluieşte. De vreme ce Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntru nostru (Luca 17, 21), inima este câmpul de luptă pentru mântuirea noastră, şi scopul nevoinţei noastre este să o curăţim de toată întinăciunea şi să o păstrăm neprihănită înaintea Domnului.

(Arhimandritul Zaharia Zaharou, Omul cel tainic al inimii, Editura Basilica, p. 9)

De la același autor

Ultimele din categorie