Pe preoţi să-i cinstim mai mult decât pe părinţi

Ei sunt slujitorii lui Hristos pe pământ şi cine îi cinsteşte, acela Îl cinsteşte pe Hristos.

Întrebare: Cum trebuie să-i cinstim pe preoţi?

Răspuns: Pe preoţi trebuie să-i cinstim mai mult ca pe părinţi. „Ştiţi voi - întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur - cine este preotul?". Şi răspunde: „Este îngerul Domnului". Tocmai de aceea trebuie să-i cinstim pe păstori, spune el, mai mult decât pe părinţi, căci ei sunt slujitorii lui Hristos pe pământ şi cine îi cinsteşte, acela îl cinsteşte pe Hristos.

(1000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească -Alcătuite pe baza operelor Sfinţilor Părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, Editura Cartea Ortodoxă, p. 11 )

Ultimele din categorie