Mergi la spitalul sufletelor şi vindecă-te

Precum în spital se vindecă bolnavii trupeşte de diferite boli; aşa şi în biserică, bolnavii la suflet se vindecă de felurite boli sufleteşti şi trupeşti. Casa, Biserica aceasta – zice Sfântul loan Hrisostom – este spital duhovnicesc, ca să vindecăm aici rănile ce le vom lua de afară.

Precum în spital se vindecă bolnavii trupeşte de diferite boli, aşa şi în Biserică bolnavii la suflet se vindecă de felurite boli sufleteşti şi trupeşti. Casa, Biserica aceasta – zice Sfântul loan Hrisostom – este spital duhovnicesc, pentru a vindeca aici rănile ce le vom lua de afară. Biserica este spitalul sufletelor. Se cade, deci, precum atunci când ne ducem în spital, după ce luăm doctoriile cele potrivite pentru răni, să ieşim; aşa şi în Biserică, după ce ne alimentăm cu îmbelşugare din Cuvântul lui Dumnezeu, cu cele Sfinte şi cu Dumnezeieştile Taine, după sfatul duhovnicilor iscusiţi, să ieşim afară (în lume) la lucrul încredinţat sau la lupta cea bună. Privitor la aceasta, Mântuitorul nostru Iisus Hristos Dumnezeu-Omul, numeşte Biserica: spital sau casă obştească, casă de oaspeţi, han, în pilda omului căzut între tâlhari, despuiat şi rănit.

Omul din pilda aceasta este Adam, Eva şi oricare dintre păcătoşi. Ierusalimul din care s-a pogorât este înfierea, Raiul, credincioşia şi vieţuirea demnă de om şi creştin. Ierihonul e lumea şi păcatul care lesne înconjoară. Tâlharii sunt dracii. Rănile sunt patimile rele, păcatele. Samarineanul este Hristos Dumnezeu-Omul. Untdelemnul şi vinul sunt milostivirea și iubirea de oameni ale lui Dumnezeu. Casa de oaspeţi e Biserica; iar gazda sau îngrijitorul este Petru, Pavel, apostolii şi urmaşii lor: arhiereii şi preoţii. Cei doi dinari sunt Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Ce va mai cheltui e Sfânta Tradiţie şi orice învăţătură folositoare de suflet, vindecătoare de felurite răni sufleteşti. Întoarcerea cu răsplătirea feluritelor învăţături şi osteneli depuse pentru vindecarea bolnavilor la suflete e a doua venire a lui Hristos cu răsplătirea parţială la judecata particulară şi răsplătirea definitivă la Judecata universală.

(Protosinghelul Nicodim Măndiță, Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică, Editura Agapis, 2005, p. 17)

De la același autor

Ultimele din categorie