A-L urma pe Hristos înseamnă a ne asuma și suferința

De ce este nevoie de Ghetsimani şi de Golgota pentru mântuirea lumii? Învrăjbirea între Hristos şi lume este cu totul de neînţeles.

De ce este nevoie de Ghetsimani şi de Golgota pentru mântuirea lumii? Învrăjbirea între Hristos şi lume este cu totul de neînţeles.

Nu putem rămâne nepăsători când vedem suferinţele a milioane de oameni. În ce chip le-am putea sluji? În perspectiva creştină, această tragedie pe pământ este urmarea neascultării. Adam a căutat starea dumnezeiască, viaţa veșnică, rupând legătura cu Părintele şi Făcătorul său. Hristos-Omul, cel dintâi în istoria omenirii, a urcat pe Golgota; şi-a ales moartea cea mai dureroasă pentru a sfărâma acest blestem. A te hotărî să urmezi lui Hristos înseamnă a te expune suferinţei. Este de neocolit! În măsura în care suntem o celulă a marelui trup al omenirii de la zidirea lumii şi în măsura în care viaţa cosmică trece prin noi, trăim tragedia omenirii ca pe propria noastră tragedie.

Este foarte greu să exprimi ceea ce va să zică „Luaţi crucea voastră şi urmaţi Mie”. Când alegem pe Hristos, trebuie să avem în vedere că este vorba de dragostea Tatălui, dragostea Fiului, dragostea Sfântului Duh în această lume suferindă.

(Arhimandrit Sofronie, Din viaţă şi din Duh, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2014, pp. 28-29)

De la același autor

Ultimele din categorie