Viaţa fără Hristos este cu adevărat întunecată și posomorâtă

Destinul păcătoşilor este înfricoşător, dar numai al celor ce nu se pocăiesc.

Marele nostru scriitor Gogol care a fost la Optina şi a renăscut sub influenţa convorbirii cu părintele Macarie, vorbeşte în scrierea însemnările unui nebun: „Este departe până la înviere... Da, sufletul păcătos este încă separat de înviere, dar dacă sufletul însetează după înviere, atunci, mai devreme sau mai târziu, ea va veni, şi înviind aici pentru o nouă viaţă, sufletul va dobândi şi acolo locaşurile cele luminoase ale raiului. Dar este înviere spre viaţă şi înviere spre judecată”. Poţi să înviezi aici şi „întru învierea judecăţii”, aşa înviază oamenii care lucrează păcatul, adică încep să greşească şi seducând mai mult la păcate şi pe alţii. Destinul păcătoşilor este înfricoşător, dar numai al celor ce nu se pocăiesc. Dar dacă omul se căieşte pentru păcatele sale, atunci Domnul îl iartă după nemăsurata Sa milosârdie. Noi, cei ce credem în Hristos, niciodată nu trebuie să cădem în tristeţe şi cu atât mai mult în deznădejde. Să cadă în deznădejde cei necredincioşi, deoarece viaţa fără Hristos este cu adevărat întunecată și posomorâtă.

(Starețul Varsanufie de la Optina, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 239)

De la același autor

Ultimele din categorie