Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori

Iconografie

Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

   Icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

   Icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

   Icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Soborul netrupeștilor Puteri – icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

   Soborul netrupeștilor Puteri – icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Sfânta Cuvioasă Parascheva – icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

   Sfânta Cuvioasă Parascheva – icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

   Icoană realizată în Atelierul de pictură „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

   Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

  • Icoanele de la „Trei Ierarhi” – o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori
   Foto: Oana Nechifor

   Foto: Oana Nechifor

Toți închinătorii Sfintei Parascheva își pleacă fruntea și cugetele Maicii Domnului și Mântuitorului pictați în Atelierul „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, din cele două icoane mari, așezate în dreapta și în stânga pronaosului Catedralei Mitropolitane din Iași.

De când Sfânta Cuvioasă Parascheva a început să fie vizitată de ziua sa și de alți sfinți, părinții de la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” i-au înfățișat în icoană împreună, spre bucuria și întărirea pelerinilor. Și așa, rând pe rând, lângă ocrotitoarea Moldovei s-au sălășluit în rugăciune Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Casian, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir și alții.

Să transpui eternitatea în icoană cu ajutorul culorilor este cu adevărat o minune. Dar pentru asta îți trebuie dragoste, credință fierbinte, pricepere și multă rugăciune. În icoană, simbolul leagă pământul cu cerul, iar dogma este transpusă cu ajutorul culorilor. Reprezentările sfinților sunt totodată și o vie mărturisire ortodoxă a călugărilor-pictori.

Atelierul de pictură al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, un atelier de creație

Icoanele realizate în atelierul de pictură al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași au un specific aparte. Chiar și pentru un necunoscător în cele ale artei, din ele transpare o așezare pe temeliile autenticității Ortodoxiei, dublată de sobrietatea luminii împletite în armonia culorilor.

Icoanele pe care le fac părinții din acest atelier păstrează în același timp maniera bizantină de pictură, dar sunt și adevărate noi creații. Ele sunt originale prin compoziție, prin culoare, dar mai ales prin faptul că multe dintre icoanele realizate sunt prototipuri, reprezentând pentru prima oară chipurile unor sfinți recent canonizați. Icoana Sfântului Ierarh Varlaam, a Sfântului Ierarh Dosoftei, a Sfântului Petru Movilă sau a Sfântului Ioan Iacob de la Neamț sunt câteva dintre lucrările realizate aici.

O nobilă menire a iconarului

Portretele oamenilor sfinți – care au ajuns să fie cunoscute de noi prin intermediul gravurilor, stampelor sau fotografiilor –, pentru a fi considerate icoane cărora să li se aducă închinare, trebuie să fie transfigurate în chipuri de factură iconografică. Această lucrare de transformare a imaginii naturalist-realiste într-un chip care să anticipeze chipul de slavă al omului îndumnezeit este una dintre menirile iconarului.

Având acest specific, la atelierul „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” nu se fac lucrări în serie. „De aceea și comenzile sunt mai rare și le primim mai greu”, afirmă părintele arhimandrit Nichifor Horia, starețul acestei mănăstiri.

„...dă ei puterea și tăria facerii de minuni; fă-o vindecătoare și izvor de tămăduiri”

Menirea icoanei nu este de a ajuta memoria să-și reprezinte imaginea persoanelor dintr-o anumită epocă și evenimentele istorice consumate, ci să mijlocească întâlnirea tainică și în același timp reală cu o prezență sensibilă, cu prototipul. Astfel, credinciosul trăiește experiența unei întâlniri personale cu persoana sfântă sau cu evenimentul reprezentat prin mijloacele artei.

Orice icoană poate deveni făcătoare de minuni dacă omul care îngenunchează în fața ei se roagă cu inimă fierbinte și sinceritate. Iată un argument în acest sens, extras din slujba de sfințire a icoanei Mântuitorului: „O, Bunule Stăpâne, (...) caută cu îndurare spre noi și spre icoana aceasta și trimite asupra ei binecuvântarea Ta cea cerească și harul Preasfântului Duh și dă-i ei putere tămăduitoare și de toate meșteșugirile diavolești izgonitoare. Umple-o de binecuvântarea și puterea sfântului chip cel nefăcut de mână, pe care cu îndestulare le-a câștigat prin atingerea de preasfânta și preacurata față a iubitului Tău Fiu, ca prin ea să se lucreze puteri și minuni pentru întărirea dreptei credințe și pentru mântuirea credinciosului tău popor”.

Iar în rugăciunea de sfințire a icoanei Maicii Domnului se cere: „(...) și-i dă ei puterea și tăria facerii de minuni. Fă-o vindecătoare și izvor de tămăduiri tuturor celor care în dureri se vor pleca în fața ei și vor cere de la Tine ajutor prin Născătoarea de Dumnezeu” (Molitfelnic, EIBMBOR, București, 1998, pp. 551-552).

Icoanele de la „Sfinții Trei Ierarhi”, participante la expoziții în Anglia, Franța și Norvegia

Atelierul „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” al Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași și-a început activitatea în anul 1996. Aici pictează doi părinți care au absolvit Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design a Universității de Arte „George Enescu” din Iași, unul dintre ei fiind și licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”. Unele icoane au fost realizate pentru a fi întrebuințate în cult, în cadrul mănăstirii, iar altele au fost executate ca urmare a unor comenzi din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pentru nevoi misionar-pastorale. Multe dintre icoane au participat și la expoziții în țară și în străinătate (Norvegia, în 2000; Anglia, în 2001; Franța, în 2003 etc.).